AVÍS LEGAL

BELL-LLOC, societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat al carrer CAN PAU BIROL 2-6 ,17005 GIRONA, és la titular de la base de dades. 

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, pot enviar una carta a Bell-lloc, Pau Birol 2-6, 17005, Girona o un correu electrònic a privacitat@bell-lloc.org

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent  i per a dur a terme les tasques bàsiques d'administració i docència. BELL-LLOC insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades dels usuaris, garantint que es tractaran d'acord amb les exigències legals i que únicament seran utilitzades per BELL-LLOC i les empreses del seu entorn de serveis amb els propòsits indicats. 

Les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se BELL-LLOC el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

Consentiment del remitent 

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web o bé d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades que hi són incloses. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.