L'atenció personalitzada que es concreta en les entrevistes que els pares i mares tenen amb la seva tutora cada trimestre és una part de l'essència d’Infantil Bell-lloc, atès que la relació entre els pares i la professora constitueix un dels aspectes fonamentals que facilita de poder desenvolupar un projecte educatiu personal adaptat a les necessitats de cada alumne.
La professora encarregada de cada curs observa cada alumne de manera individual i realitza un seguiment del seu procés maduratiu i d'aprenentatge. En aquestes trobades trimestrals, els pares, conjuntament amb les mestres, fan un seguiment del desenvolupament integral dels seus fills i es concreten punts de millora o de treball amb plans d’acció concrets i consensuats per tal d’ajudar cada família en el que li calgui.