Els Matrimonis Encarregats de Curs (MEC) s'ocupen de facilitar a les famílies la integració en la vida del col·legi i d'organitzar activitats per als pares i mares.
Les funcions dels Matrimonis Encarregats de Curs fonamentalment són:

  • Acollir i acompanyar els pares nous en el seu inici com a família d'Infantil Bell-lloc.
  • Organitzar i promoure activitats en cada curs, per a procurar la integració i l'amistat entre totes les famílies.
  • Animar els pares del curs a participar en els mitjans que l'Escola de Pares posa a la seva disposició.
  • Donar via als suggeriments de millora que per a Infantil Bell-lloc els pares considerin oportuns i necessaris.