A l'escola infantil, l'aprenentatge de l'idioma anglès es troba dins l'àrea de comunicació i llenguatge. És fonamental i important estimular la capacitat neurològica de l'escolta de P-1 a P-5, la qual és la base per desenvolupar la capacitat de la parla. Per tot això, estimulem i enriquim el sistema auditiu amb la fonètica anglesa. El nen s'acostuma a percebre sons, paraules i cançons que anirà interioritzant de forma natural. Aquesta presència activa de l'anglès és diària i constant en diferents modalitats com ara storybooks, songs, worksheers(listening, vocabulari, structure) TPR (Total Physical Response) i la creativity. Aquesta metodologia  permet de desenvolupar totes les intel·ligències.

Es treballa amb professorat nadiu en grups reduïts de conversa a partir de P-3 amb una aula especialitzada de joc simbòlic (role play).