A Infantil Bell-lloc s’ofereix un entorn bilingüe angles-català a les edats durant les quals s’està treballant la parla i, d’aquesta manera, els nens s’inicien en la llengua perquè és el moment en què el cervell té una major plasticitat i flexibilitat la qual cosa aporta més facilitat per a aprendre un nou idioma.

Una escola bilingüe ofereix el 50% dels continguts en l’altra llengua, és per això que a Llar 2 tenim dues mestres a l’aula: una que es comunica en català i l’altra que ho fa en anglès; a més a més, s’ofereixen els mateixos continguts en els dos idiomes. A banda d’això, a P-1 s’imparteix classe d’anglès diàriament.

Al parvulari es realitzen 8,5 hores de classe d’anglès a P-3 i a P-4 i 5 hores a P-5. Aquestes hores són setmanals i es complementen amb les estones de conversa setmanal que cada alumne té amb les nostres auxiliars de conversa, professores natives que, en grups reduïts de quatre alumnes, hi conversen; així mateix, també lideren les estones de roleplay a l’aula especialitzada.