El projecte educatiu d’Infantil Bell-lloc parteix de l’experiència que un nen o nena juga per naturalesa i que, per tant, li agrada desenvolupar aquesta activitat, la qual converteix, de manera espontània, en el seu propi  mètode d’experimentació, creació i aprenentatge.

De fet, així ja ho indicava el pedagog alemany Friedrich Froebel (1782-1852). Frobel considerava el joc com el mitjà més adequat per introduir els nens en el món de la cultura, la societat i la creativitat i servei als altres.  

Per això, ens basem en el joc com a eina bàsica d’experimentació , desenvolupament d’aptituds i adquisició d’actituds.

La gamificació explota aquesta forma natural d'aprendre: se serveix de les activitats i dinàmiques dels jocs amb l'objectiu de portar-les més enllà del simple entreteniment. És a dir, aprofita tot el que envolta el joc (les seves mecàniques, els rols dels jugadors, els reptes i recompenses, etc.) i el trasllada a un espai no-lúdic, com pot ser el treball i l'educació. Dit d’una altra manera, si abans hi havia una tasca a resoldre, ara hi ha un repte a superar; si abans hi havia un lliurament per fer, ara hi ha una recompensa a obtenir.

El projecte està basat en les metodologies actives, per tal que l’aprenentatge de l’alumne sigui funcional i significatiu. Es parteix del joc com a eina de treball perquè és la principal motivació a aquestes edats. El joc afavoreix la intel·ligència, la motricitat, la creativitat, l’afectivitat, la sociabilitat la comunicació i el llenguatge.

L’aula s’organitza per tal d’oferir als nens una gran varietat de propostes, un espai al qual els nens i nenes poden accedir de manera oberta. Són autònoms i poden treballar de manera simultània diverses activitats de tipus cognitiu, manipulatiu, creatiu  i simbòlic.

Els racons afavoreixen una metodologia més creativa i flexible en la qual el rol de la mestra consisteix a dinamitzar i proporcionar oportunitats.