Aquest és el terme amb què es coneix tot un seguit d’activitats que tenen com a objectiu final acostar la ciència a l’alumne com un mitjà més de descoberta de l’entorn.
La proposta que s’hi fa converteix el professorat en un model i un orientador. Els nens demostren la validesa d’una teoria mitjançant una acció; per, d’aquesta manera, comprovar, experimentar i modificar, si cal, les seves teories.