Vess seria la sigla de "Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa". Es tracta d’una filosofia i model educatiu que qüestiona quines són les competències que s'han de treballar amb els nens i nenes des de la primera infantesa, perquè puguin viure en equilibri físic, espiritual i mental, amb els seus iguals, les seves famílies i en el conjunt de la seva comunitat. A l'eix d'aquest model, el pensament es concep com a l'estratègia pedagògica que ajuda al fet que els nens construeixin un aprenentatge amb veritable sentit. Un individu que té un propòsit de vida i hi actua amb tota consciència, ha de saber quin és el sentit i les raons del que fa.
La metodologia cerca de fer visible el pensament de l’infant i, d’aquesta manera, ajuda a construir eines de raonament usant claus i rutines de pensament, a més d’altres estratègies, i augmentar la consciència de cada nen sobre el procés que cada un segueix per aprendre i, així, facilitar el desenvolupament d’eines efectives per a cadascú.