La nostra aula de música es l’espai ideal on els nens poden gaudir de la bellesa musical.

La música és un punt essencial en la nostra formació. Desperta els sentits i ajuda a expressar els sentiments. Hi ha persones tímides per parlar però que, contràriament, canten molt bé. I també hi ha persones que parlen a través dels seus instruments i ens transmeten moltes coses. Quan es desenvolupen les audicions amb l’especialista de música, s’aprèn a descobrir quin missatge té cada tonada. En algunes ocasions, s’acluquen els ulls imaginant què està passat però, en d’altres, es fa una rotllana i es balla tot seguint el ritme que marca la música.

La classe de música està basada en el programa Música per créixer de l’especialista Eulàlia Abad i en el disc i llibre Tot sona de la compositora i pedagoga Damaris Gelabert. Amb els més petits, se segueix el programa  Moxaines i jocs de falda de Marta Badia.