El nostre projecte de desenvolupament psicomotriu  corporal està basat en la metodologia del pedagog francès contemporani Bernard Aucouturier.

La Pràctica Psicomotriu Aucouturier té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels nens i nenes a través del cos. Es refereix a una concepció unitària de la persona, la psique és inseparable de les seves arrels corporals. En aquesta pràctica, es treballa la unitat del plaer sensoriomotor com un factor que afavoreix el cos, el procés de simbolització i l'accés a la representació.

A la pràctica de Bernard Aucouturier hem incorporat la pràctica dels patrons bàsics de metge nord americà Glenn Domman, pràctiques que s’han demostrat significatives a l’hora d’aconseguir un desenvolupament correcte a nivell motriu i de les destreses necessàries per adquirir aprenentatges futurs, com ara la lectura i l’escriptura.