Roleplay és una proposta de joc simbòlic en anglès en un aula organitzada per ambients en la qual els alumnes gaudeixen de l’oportunitat d’imaginar i jugar en  anglès amb el suport de dues professores nascudes a països de parla anglesa.