El treball per projectes és una metodologia activa que parteix dels interessos dels alumnes amb la finalitat de despertar la seva capacitat de recerca i que els ofereix la possibilitat de pensar , investigar i aprendre dels seus errors  i dels seus encerts per, d’aquesta manera,  incorporar el sentit crític. Es tracta d’una metodologia interdisciplinària que pretén de tenir projecció en el món real.
 
Les passes que seguim per treballar per projectes són els següents:
 

  • Els alumnes, amb l’ajut de la mestra,  dialoguen del tema que els interessa i arriben a un acord consensuat.
  • Tot seguit, se cerquem els coneixements previs a l’entorn del tema triat. És a dir, es respon la pregunta, què en sabem?
  • Posteriorment, es realitza una activitat inicial mitjançant la qual es pretén que quedi clar què sabem del tema i què en volem saber o investigar.
  • Durant un període d’unes 4 o 5 setmanes, es treballa el projecte i la mestra, en el seu paper de facilitadora, va guiant la feina dels alumnes i introduint conceptes adequats a l’edat i nivell maduratiu de l’alumne. 
  • Finalment, s’elabora  un mapa conceptual en el qual s’hi reflecteix des dels coneixements inicials fins allà on s’ha arribat. Per tant, es tracta del fer que contínuament reflexioni sobre allò que s’ha après i la manera com s’ha après.