El col·legi ofereix un servei de capellania, atès per sacerdots de la Prelatura de l'Opus Dei, que està disponible per a tots els membres d’Infantil Bell-lloc que ho desitgin, .independentment de les seves creences. A través d'un diàleg constant i obert amb els que participen en les seves activitats, es porta a terme una tasca de formació i atenció espiritual. Els sacerdots atenen gustosament les consultes dels que sol·liciten el seu consell i orientació per al desenvolupament de la seva vida personal, en els aspectes humans i espirituals.
 
El sacerdot del centre també participa a les classes d’Infantil de 4 i 5 anys, de manera que els alumnes coneixen el sacerdot i la seva tasca.
 
Per facilitar la pràctica de sagraments com ara la Penitència i la vida d'oració, Infantil Bell-lloc disposa d'un oratori obert a tots els alumnes, famílies i personal del centre.