Per tal d’ajudar les famílies a poder conciliar horaris laborals i de feina,  oferim un servei de permanències, inclòs en el preu que s’abona cada mes, concretament de les 7:45 h. a 9:00 h. del matí i de 5:00 h. a 6:00 h. de la tarda.