Els alumnes de p-4 que ho desitgen, tenen accés al programa de natació escolar de l’Ajuntament de Girona en el qual l’escola participa. D’aquesta manera, poden gaudir d’un curset de natació, en horari escolar, un cop a la setmana. Aquestes hores es considera que formen  part del currículum de psicomotricitat de l’escola.
Fem ús de les instal·lacions municipals de la piscina de Can Gibert del Pla i els alumnes segueixen un curset de natació impartit per monitors especialitzats en aquesta tasca i en grups de deu alumnes.
Des de l’escola, s’hi ofereix el servei d’acompanyament i vigilància. Els alumnes sempre van acompanyats de les seves tutores durant el trajecte i dins les instal·lacions.