Assistència mèdica per Accident escolar
 
Bell-lloc  té contractada una pòlissa mèdica que atén els accidents que es produeixen tant a l'escola com a les sortides culturals o excursions. Aquesta assegurança no cobreix les malalties comunes ni els accidents que siguin aliens a les activitats del centre.